Mazury

Mazury Południowe

15 stycznia 2014
Jezioro

Ziemia Piska leży na południowych obrzeżach Mazur i uważana jest za jeden z najpiękniejszych regionów mazurskich. Wkraczając do Ziemi Piskiej trafia się na Puszczę Piską, która jest największym kompleksem leśnym w Polsce i zarazem drugim w Europie.

Czytaj całość

Mazury

Warmia i Mazury

12 października 2012
Jezioro

Warmia i Mazury to teren obejmujący okręg elbląski, olsztyński, suwalski, ostrołęcki i ciechanowski. Niektóre obszary określane jako Mazury pod względem geograficznym należą co prawda do innych regionów Polski (np. Powiśla), jednak ze względów kulturowych i turystycznych zalicza się je umownie do Warmii Mazur.

Czytaj całość

Mazury

Morąg

11 września 2012

Morąg założono na terenach zajmowanych wcześniej przez pruskich Pogezanów. w 1280 roku Krzyżacy w tym miejscu wybudowali drewnianą strażnicę, którą dziewięćdziesiąt lat później zastąpił murowany zamek. Budowla nie dotrwała do czasów współczesnych – zachowało się tylko jedno, mocno przebudowane skrzydło z XIX wieku, kiedy to na zamku dokonano wielu poważnych przeróbek. Miasteczko naturalnie utworzyło się […]

Czytaj całość

Mazury

Barczewo

27 sierpnia 2012

Barczewo początkowo nazywało się Wartenbork albo Wartenberg. Pierwsze wzmianki o Barczewie pojawiły się w roku 1325. Miasto założono w miejscu wioski Barczewko. W 1354 roku miasteczko zniszczyli Litwini, dlatego Barczewo przeniesiono w nowe miejsce, nad rzekę Pisę, a dla większego bezpieczeństwa miasto otoczono kanałami wypełnionymi wodą. Barczewo mieściło się między dwiema odnogami rzeki, co jest […]

Czytaj całość

Mazury

Ludność na Mazurach

23 sierpnia 2012

Mazurami określa się region geograficzno-historyczny i etnograficzny, zajmujący wschodnią i południową część Pojezierza Mazurskiego. Swoim zasięgiem Mazury obejmują Pojezierze Ełckie, Krainę Wielkich jezior, Równinę Mazurską oraz Garb Lubawski.

Czytaj całość

Mazury

Giżycko

20 czerwca 2012

Giżycko uznawane jest za wakacyjną stolicę Warmii i Mazur. Miasto to leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, między Niegocinem a jeziorem Kisajno, i może się pochwalić bardzo dobrze rozwiniętą bazą turystyczną. Miasto zostało najprawdopodobniej założone w miejscu starej osady pruskiej. Na przesmyku dwóch jezior w XIV wieku Krzyżacy wybudowali zamek, który na początku był siedzibą […]

Czytaj całość

Mazury

Garb Lubawski

12 czerwca 2012

Garb Lubawski rozciąga się od Lubawy po Nidzicę. Najwyższe wniesienia to Wzgórza Dylewskie, spośród których wyróżnia się Dylewska Góra o wysokości 312 metrów. Wzgórza Dylewskie są porośnięte lasami mieszanymi, z przewagą buku. Dzięki oryginalnemu ukształtowaniu terenu Wzgórza przypominają swoim wyglądem krajobraz podgórski. Na Wzgórzach Dylewskich zaczyna swój bieg kilka rzek, między innymi największa z nich […]

Czytaj całość

Mazury

Frombork

6 czerwca 2012

Frombork nazywany jest miastem Kopernika. Właśnie we Fromborku Mikołaj Kopernik mieszkał przez wiele lat, obejmował stanowiska nadawane mu przez kapitułę warmińską i przede wszystkim stworzył swoje słynne dzieło. Po śmierci Kopernik został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. Z osobą słynnego astronoma wiąże się Wieża Kopernika, w której podobno uczony miał swoje mieszkanie. Wśród turystycznych informacji […]

Czytaj całość

Mazury

Filiponi na Mazurach

30 maja 2012

Klasztor i cerkiew filiponów w Wojnowie na terenie Puszczy Piskiej powstały w XIX wieku. Filiponi trafili na Mazury wprost z Rosji, gdzie w XVII wieku patriarchą był Nikon, reformator religii prawosławnej. Reformy nie spodobały się wszystkim wiernym, a tych, którzy nie chcieli się stosować do nowych zasad popieranych przez cara (od tej pory religia była […]

Czytaj całość

Mazury

Elbląg

23 maja 2012

Teoretycznie Elbląg nie należy do Warmii i Mazur, jednak w jego pobliżu biegnie wiele mazurskich szlaków turystycznych. Pierwsza osada w miejscu Elbląga pojawiła się prawdopodobnie jeszcze przed IX wiekiem – była to stolica Prusów Truso. Miasto Elbląg powstało jednak w czasach ekspansji Zakonu Krzyżackiego. W 1237 roku zaczęto w tym miejscu budować zamek, a pierwszymi […]

Czytaj całość