Na Mazurach

Mazurskie impresje - informacje, ciekawostki i relacje z Warmii i Mazur
Mazury

Elbląg

23 maja 2012

Teoretycznie Elbląg nie należy do Warmii i Mazur, jednak w jego pobliżu biegnie wiele mazurskich szlaków turystycznych. Pierwsza osada w miejscu Elbląga pojawiła się prawdopodobnie jeszcze przed IX wiekiem – była to stolica Prusów Truso. Miasto Elbląg powstało jednak w czasach ekspansji Zakonu Krzyżackiego. W 1237 roku zaczęto w tym miejscu budować zamek, a pierwszymi mieszkańcami Elbląga byli osadnicy z Lubeki. Prawa miejskie Elbląg uzyskał w 1246 roku i w tym czasie był typowym miastem portowym. Wszystkie najważniejsze budowle Elbląga, czyli ratusz, kościół, klasztor i mury obronne, powstały w XIII i XIV wieku. Ambicją Zakonu było stworzenie z Elbląga konkurencji dla Gdańska, jednak to drugie miasto również trafiło w ręce Krzyżaków, przez co zrezygnowano z jeszcze większej rozbudowy elbląskiego portu. Miasto utrzymywało stosunki handlowe z Europą Zachodnią i należało do Związku Miast Hanzeatyckich. Oprócz osadników niemieckich w Elblągu mieszkali przybysze z Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i Śląska. Obecność polskich mieszkańców wpływała chociażby na nazewnictwo ulic i budynków, a ludność Elbląga zawsze opowiadała się po stronie polskich władców w czasie ich konfliktów z Zakonem Krzyżackim.

W XV wieku Elbląg zaczął tracić na znaczeniu. Kluczową rolę w handlu morskim wciąż odgrywał Gdańsk, w dodatku żeglugę utrudniała coraz bardziej zamulona rzeka. Rozwoju nie ułatwiał też zatarg z Krzyżakami. W 1440 roku Elbląg dołączył do Związku Pruskiego i był za oddaniem ziem pruskich Koronie. Ekonomiczne odrodzenie Elbląga nastąpiło w XVI wieku, co od razu dało się zauważyć w rozwoju architektonicznym miasta. Do Elbląga dotarły co prawda zawirowania związane z ruchami reformatorskimi, ale nie odbiło się to zbyt negatywnie na samym mieście. Podobnie jak reszta ziem pruskich, tak i Elbląg wiele przecierpiał podczas kolejnych wojen. W wyniku rozbiorów Elbląg trafił pod panowanie Prus, ale XIX wiek przyniósł miastu duży rozwój przemysłu, dzięki czemu Elbląg ponownie się wzbogacił. W 1919 roku Elbląg według postanowień traktatu wersalskiego został w granicach Prus Wschodnich. Dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej Elbląg został włączony do terytorium Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *