Na Mazurach

Mazurskie impresje - informacje, ciekawostki i relacje z Warmii i Mazur
Mazury

Ludność na Mazurach

23 sierpnia 2012

Mazurami określa się region geograficzno-historyczny i etnograficzny, zajmujący wschodnią i południową część Pojezierza Mazurskiego. Swoim zasięgiem Mazury obejmują Pojezierze Ełckie, Krainę Wielkich jezior, Równinę Mazurską oraz Garb Lubawski.

Plemiona pruskie, które zamieszkiwały ziemie mazurskie w pierwszych wiekach naszej ery, zostały wyparte przez Krzyżaków. Ekspansja Zakonu niosła za sobą jednak poważne konsekwencje – tereny mazurskie zamieszkiwała coraz mniejsza liczba osób. Aby zmienić ten stan rzeczy od XIV wieku rozpoczęto działania osadnicze, które szczególnie mocno nasiliły się w XV, XVI i XVII wieku. Na ziemie mazurskie ściągano polską ludność zamieszkującą Mazowsze i Podlasie, wcześniej na Mazury przybywali także osadnicy z Ziemi Chełmińskiej i z Pomorza. Druga faza osadnicza obejmowała okolice Działdowa, Szczytna, Piszu i Ełku.

Ziemie mazurskie pozostawały pod panowaniem Zakonu do 1525 roku, kiedy to doszło do sekularyzacji Zakonu, a Albrecht Hohenzollern oddał się w lenno Koronie. Tak powstały Prusy Książęce, które później, w 1701 roku, stały się częścią państwa pruskiego.

Mimo że Mazury pozostawały pod wiele lat pod obcym panowaniem, a teren ten był zamieszkiwany również przez ludy germańskie, to jednak udało się zachować silny pierwiastek polski. W XIX wieku mieszkańców Mazur poddano germanizacji i próbowano utworzyć z nich odrębną grupę etniczną, która z narodem polskim nie ma wiele wspólnego. Ale im intensywniejsze były działania germanizacyjne, tym większy opór rodził się w polskiej ludności. Mieszkańcy Mazur starali się zachować swoją własną kulturę, język i obyczaje, aby odróżnić się od ludności niemieckiej. Efektem tych działań na rzecz uratowania polskości na Mazurach były liczne wydawnictwa patriotyczne, między innymi „Przyjaciel Ludu Łecki”, „Gazeta Łecka” oraz „Gazeta Ludowa”. W okresie międzywojennym spora część terenów zamieszkiwanych przez Mazurów pozostała własnością niemiecką. Ostateczne połączenie się Mazur z terytorium Polski nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *